HOLISTIC mind

             body and spirit      Velkommen til HOLISTIC MIND

Her handler det om at hjælpe DIG, med at klarlægge årsagerne bag de ubalancer og symptomer du kommer med. Årsagerne kan være mange.

Eksempler på ubalancer kunne være:


  • Stress og udbrændthed 
  • Fordøjelsesproblematikker
  • Du har fysiske smerter, muskelspændinger eller symptomer, som du ikke kan slippe af med
  • Dårligt immunforsvar, allergier, forkølelser
  • Manglende energi
  • Dårlig søvn
  • Svært ved at sætte sunde grænser for dig selv og andre?
  • Manglende glæde ved livet
  • Brug for støtte til at give slip på følelsesmæssig bagage, sorg, tristhed, frygt m.m.?
  • Svært ved at lytte til dine behov og få handlet på dem?


Jeg ser på krop og sind som vores medspillere og ikke modspillere. Som hele tiden prøver at kommunikere med os og få os til at lytte og være åbne overfor de signaler der sendes, så vi i tide kan stoppe op og handle inden kroppens livsenergi blokeres og sygdom sætter ind.


Kan du nikke genkendende til noget af ovenstående og har du lyst til at se dig selv i øjnene og gøre noget godt for dig selv, så kan vi i fællesskab arbejde hen mod at øge din livskvalitet.

 

Et forløb hos mig vil være med til at øge din energi og vitalitet, så du igen kan blive den bedste udgave af dig selv. 


Jeg glæder mig til at hilse på dig!


Se mere under HELHEDSBEHANDLING